PERSONDATAPOLITIK FOR KUNDER HOS FLINTHOLM STEN & GRUS APS

Denne privatlivspolitik forklarer hvordan vi behandler dine personoplysninger.


DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Flintholm Sten & Grus ApS
CVR: 10096421
P numre: 1009350647, 1020964630
Kuopiovej 36
5700 Svendborg

E-mail: kontor@FlintholmApS.dk
Hovedtelefon: 28 94 11 13

Dataansvarlig:
Lone Glasdam

Sidst opdateret: 8. maj 2018

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

Formål

Levering af vores ydelse: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på ordrebehandling som du har anmodet om.

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig i forhold til konkrete ordrer

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, f.eks.: navn, adresse, e-mail, telefonnummer.
 • Følsomme oplysninger. Ingen. Skulle vi ved en fejl modtage følsomme oplysninger, vil vi kontakte dig omgående og sørge for, at disse håndteres og slettes

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Google Analytics (se de cookies vi samler her)

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
 • Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)
 • Artikel 10, jf. § 8 i databeskyttelsesloven

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • IT-leverandører, support, og finansielle institutioner samt skat, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Op til 5 år for alle finansbilag
 • Op til 5 år for al ordrehistorik
 • Dine kontaktoplysninger, så længe, vi har kontakt med dig som kunde eller leverandør

KONSEKVENSER VED BEHANDLING SÅFREMT OVENSTÅENDE VED EN FEJL OVERTRÆDES

I tilfælde af et uheld, gør vi altid sådan:

 • Vi identificerer uheldet og omfanget, så vi ved præcis, hvilke data, det drejer sig om, og hvad der er sket med dem.
 • Vi lukker for al adgang til data, indtil vi har identificeret og implementeret en løsning.
 • Vi giver omgående besked til de personer, hvis data, det er gået ud over.
 • Vi beder samtidig de involverede personer om information om, hvad de ønsker, vi skal foretage os i forhold til deres data.
 • Vi sikrer os, at vi håndterer de relevante data som aftalt med de involverede personer, eller give besked, hvis noget ikke kan lade sig gøre.
 • Vi får identificeret og igangsat relevante korrigerende handlinger til forebyggelse af gentagelser.

 

OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Dette er ikke relevant for vores virksomhed


AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER HVAD BETYDER DET?

Dette er ikke relevant for vores virksomhed

PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig

 • CVR-nummer
 • Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsmail
 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer


DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte virksomhedens dataansvarlige.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.